Requisites

  • Address: Getliņu iela 18, Rumbula, Stopiņu novads, LV-2121, Latvija
  • LR RE register No. 40003290332
  • VAT register No LV40003290332
  • A/S "Citadele Banka"
  • SWIFT: PARXLV22
  • Account: LV44PARX0000664100001 (LVL, EUR, USD)