No 2012.gada 29.maija līdz 11.jūnijam RIMI hipermarketos Baltā Bura organizē loteriju „Pērc Sanosan bērnu kopšanas produktus un piedalies loterijā, kurā var laimēt Ansmann preces bērniem”

Lai piedalītos loterijā, laika posmā no 2012. gada 29.maija līdz 2012.gada 11.jūnijam pircējam jebkurā no 18 RIMI hipermārketiem visā Latvijas Republikas teritorijā jāiegādājas vismaz viens produkts no Sanosan bērnu produktiem par kopējo čeka summu vismaz 5 Ls un jāsaglabā pirkuma čeka oriģināls, kas kalpos kā loterijas produktu iegādes apliecinājums. Ja iegādāto preču kopējā vērtība sasniedz vai pārsniedz 5 latus (ar PVN), pircējs ir tiesīgs piedalīties loterijā, kurā iespējams laimēt 35 Ansmann bērniem paredzētus produktus – rotaļlietas, rācijas vai nakts gaismu.

Pircējs loterijā piedalās nosūtot īsziņu uz SIA „Baltā Bura” piederošu mobīlā telefona numuru – 29527151 ar sekojošu tekstu – VĀRDS_UZVĀRDS_SANOSAN_ČEKA NUMURS
Piemērs: ANDRIS BERZINS SANOSAN 123456. Laimestu vietā nevar saņemt citas mantas vai naudu. Čekā jābūt precīzi norādītiem, skaidri salasāmiem produktu nosaukumiem. Ja informācija ir nepilnīga, lai saņemtu balvu, nepieciešama stingrās uzskaites kvīts ar precizētiem produktu nosaukumiem.

Vienu pirkuma čeku drīkst reģistrēt tikai vienu reizi visā loterijas norises laikā. Ja pirkuma čeks tiks reģistrēts vairākas reizes, par derīgu tiks uzskatīts un loterijā piedalīsies tas čeks, čeka iesūtītājs un čeka iesūtītāja tālruņa numurs, kurš to būs reģistrējis pirmais.

Termiņš, kurā jāiesniedz pieteikumi loterijai ir no 2012.gada 29.maija līdz 2012.gada 11.jūnijam plkst. 24.00. Pēc īsziņu saņemšanas līdz 2012.gada 15.jūnijam tiks apkopoti visi šīs loterijas dalībnieki, kas atsūtījuši īsziņu uz norādīto tālruni. 15.jūnijā plkst. 12.00 SIA „Baltā Bura” birojā Ķekavas novadā, Ķekavas pagastā, Saulgoži, Dominante, notiks laimestu izloze. Izlozē tiks izlozētas visas 35 balvas. Izlozes rezultāti tajā pašā datumā tiks ievietoti firmas mājas lapā pēc adrese www.baltabura.lv. Organizētāji pēc izlozes sazināsies ar loterijas balvu ieguvējiem, zvanot uz loterijā reģistrēto mobilā tālruņa numuru.

Laimestu saņemšana notiks SIA „Baltā Bura” birojā Ķekavas novadā, Ķekavas pagastā, Saulgoži, Dominante, vai citā vietā pa telefonu vienojoties ar par loteriju atbildīgo personu. Laimējošajām personām ir jāsaglabā pirkuma čeku līdz balvas saņemšanai.

Pretenzijas par loteriju tiks pieņemtas rakstiski līdz 2012.gada 29.jūnijam loterijas organizētāja SIA „Balta Bura” birojā, Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Saulgoži, Dominante, pilnībā izklāstot iebildumus un to pamatojumu, un pievienojot dokumentus vai to kopijas, uz kuram ir atsauce pretenzijā. Pretenzijas tiks izskatītas un atbildes sagatavotas 10 darba dienu laikā pēc to saņemšanas. Ja loterijas organizētājs uzskata pretenziju par pamatotu, tas atbildē norāda pretenzijas apmierināšanas kārtību un termiņus. Ja pretenzijas iesniedzēju neapmierina atbilde, tas var aizsargāt savas tiesiskās intereses likumā noteikta kartībā.


Loterijas rezultāti

15.06. 2012. Baltās Buras ofisā tika noteikti Sanosan loterijas laimētāji, kas katrs laimēja kādu no Ansmann precēm bērniem:

1. Inga Trumpe-Kalniņa - nakts gaisma ar melodiju Bella;

2. Anna Skodskih - nakts gaismas ar melodiju Paula;

3. Eduards Kalniņš - mazuļu uzraudzības rācija London;

4. Zane Sproģe - nakts gaisma ar melodiju Pia;

5. Līga Vilde-Jurisone - rotaļlieta ar nakts gaismu Guido;

6. Dace Cīrule - nakts gaismas ar melodiju Tobi.

Tuvākajās dienās pēc izlozes mēs sazināsimies ar loterijas balvu ieguvējiem, zvanot uz loterijā reģistrēto mobilā tālruņa numuru, lai vienotos par balvu nodošanas iespējām