Rekvizīti

  • Juridiskā adrese: Getliņu iela 18, Rumbula, Stopiņu novads, LV-2121, Latvija
  • Vienotais reģistrācijas Nr. 40003290332
  • PVN reģistrācijas Nr. LV40003290332
  • A/S "Citadele Banka"
  • SWIFT: PARXLV22
  • Konts: LV44PARX0000664100001 (LVL, EUR, USD)